מדינות

ישראל

כדי להבין התפתחות דיגיטלית של מדינה יש לנטר ולנתח אינדיקטורים ומגמות עיקריים.
סקירת האינדיקטורים
גישה
שימוש
חדשנות
משרות
חברה (society)
אמון
פתיחות השוק (market openness)
התפתחות לאורך זמן
אינדיקטורים מובילים
אינדיקטורים בפיגור
טוען...
 
טוען...
 
סקירת האינדיקטורים של ישראל
סקירה זו ממפה את האינדיקטורים של ישראל באשר ל"מסגרת המדיניות המשולבת 'עוברים לדיגיטל'". יש ללחוץ על כל אינדיקטור למידע נוסף.
צפייה
בחירת מדינה
OECD
הצגת ההבהרות המשפטיות
מקור: OECD.
אינדיקטורים מובילים ואינדיקטורים בפיגור בישראל
אינדיקטורים מובילים, אינדיקטורים בפיגור ואינדיקטורים המשתנים במהירות הגבוהה ביותר מצביעים על תחומים שבהם ישראל מצטיינת בביצועים טובים ויש לה הזדמנויות לצמצם פערים, וכן על תחומים שבהם חלו שיפור או הידרדרות מהירים. יש ללחוץ על כל אינדיקטור למידע נוסף.

אינדיקטורים מובילים

אינדיקטורים בפיגור

אינדיקטורים המשתנים במהירות הגבוהה ביותר

הצגת הערות והבהרות משפטיות
מקור: OECD.
התפתחות לאורך זמן בישראל
ציונים לאורך זמן משקפים את הביצועים של ישראל ביחס לערך של המדינה בעלת הביצועים הטובים ביותר בכל שנה. אינדיקטורים לאורך זמן מבטאים את המדדים (indexes) של ישראל, שבהם מוצגים באחוזים שיעורי השינוי ביחס לתצפית המוקדמת ביותר של כל אינדיקטור. למידע נוסף.
צפייה
1995 – 2020
טוען
הצגת הערות והבהרות משפטיות
מקור: OECD.
למדינה הקודמת
יפן
למדינה הבאה
לוקסמבורג
בתמיכת
עיצוב ויצירה:
עקבו אחרינו בכתובת
© 2024 OECD. כל הזכויות שמורות.